3D-skiss/fotomontage på tillbyggnad på Colorama, Sjögatan.