Fastighetsägare som ville ha mindre lägenheter för att lättare kunna hyra ut.